mrshabanali

رادیو مذاکره:مذاکره گذشته نگر

در این فایل در خصوص مذاکره گذشته نگر بحث شده است.در این مذاکره هدف تقسیم منافع نیست بلکه تبیین مواضع و بهبود وضعیت ارتباطی بین دو فرد٬ دو سازمان و.. است. در حالی که در مذاکره حال نگر هدف از مذاکره٬ تقسیم منصفانه منافع است. نکته مهم در مورد مذاکره گذشته نگر ٬ هنر شنیدن و خوب گوش دادن است و مذاکره کننده موفق باید توانایی سکوت ٬و شنیدن حرفهای طرف مقابل را داشته باشد. و همین طور توصیه میشود در این مذاکره به جای استفاده از وسایل ارتباطی چون پیامک و ایمیل ٬ از کانالهای غنی ارتباطی که مناسب ترین آن جلسه حضوری است به کار برده شود.

این فایل رادیو مذاکره را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

لینک چهاردهمین فایل رادیو مذاکره

پی نوشت: با کلیک کردن روی لینک فوق، میتوانید به فایل گوش دهید. با راست کلیک کردن میتوانید آن را Save کنید.