mrshabanali

رادیو مذاکره: نقطه ترک مذاکره – استعفای عاطفی

نقطه ترک مذاکره ٬ یکی از مهارتهای مورد نیاز یک مذاکره کننده حرفه ای است.گاهی افراد در شرایطی قرار میگرند که توانایی ترک مذاکره را ندارند این عدم توانایی ممکن است مربوط به صرف زمان یا انرژی در طول مذاکره باشد که افراد به علت سرمایه گذاری عاطفی و زمانی قدرت ترک مذاکره را از دست میدهند.   علاوه بر این به عنوان مثال گاهی افراد به علت به رسمیت شناخته نشدن یا شنیده نشدن یا حتی عدم تطابق تخصص و شغل در محیط کار٬ دچار استعفای عاطفی میشوند. برای اطلاع بیشتر میتوانید این فایل را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

 لینک دانلود فایل هشتم