mrshabanali

رادیو مذاکره:یادگیری

این قسمت  از رادیو مذاکره، به ما کمک می کند که الگوی یادگیری خود را شناسایی کنیم و در جهت توسعه آن تلاش کنیم.  هم چنین در این فایل در خصوص نقش حافظه در یادگیری و عوامل موثر در یادگیری بحث شده است.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…