mrshabanali

ششمین دوره سفر از جهنم

دوره سفر از جهنم دوره ای برای مواجهه استراتژیک با مشکلات زندگی بر اساس تکنیک های تحلیل استراتژیهای فردی است. این برنامه آموزشی توسط محمدرضا شعبانعلی و همکاران وی، طی دو روز و  یک شب برگزار میشود که شرکت کنندگان طی دوره از استفاده از هر نوع وسایل دیجیتال اعم از کامپیوتر و موبایل و … منع میشوند. این دوره آموزشی در مکانهای بکر کشور، نظیر کویرها و جنگلها برگزار میشود و تا کنون پنج بار، به صورت موفق اجرا شده است.

دوره ششم در ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه (چهار شنبه و پنجشنبه) در شمال کشور در روستای یوش اجرا میشود. برای این دوره، هزینه  ۲۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. البته شرکت کنندگان از میان کسانی انتخاب میشوند که فرم زیر را به صورت کامل پر کرده باشند. در هر یک از دوره های قبل، حدوداً ۲۵ تا ۳۰ نفر از میان ۲۰۰ نفر درخواست کننده انتخاب شده اند.