mrshabanali

رادیو مذاکره: گفتگو با بهرام شهریاری

تا کنون سلسله فایلهای رادیو مذاکره، تک گویی های من بود در خصوص ارتباطات و مذاکره. بسیاری از دوستان این درخواست را مطرح کرده بودند که با توجه به ارتباط من با بسیاری از مدیران ارشد و رهبران اقتصاد خصوصی کشور، از سخنان و تجربیات این دوستان -که شاید دسترسی به آنها برای همه امکان پذیر نباشد – استفاده کنیم.

در نخستین مصاحبه، با بهرام شهریاری، مدیر و مالک مجموعه آریاکیان و نیز مدیر ده ها مجموعه کوچک و بزرگ صنعتی کشور به گفتگو نشستم. وی که از دوستان قدیمی من است، از جمله کسانی است که در داخل و خارج کشور، تجربه صدها مذاکره موفق را داشته و مجموعه های تحت مدیریت وی از افتخارات بخش خصوصی کشور محسوب می گردند. او سابقه حضور در فعالیت های صنفی و تشکل های مختلف را نیز با خود به همراه دارد و این تجربه چندگانه در عرصه تولید و اقتصاد، حرفهایش را شنیدنی میسازد.

 

لینک گفتگوی من و بهرام شهریاری