mrshabanali

درس تصمیم گیری در دوره MBA متمم

درس تصمیم گیری توسط گروه متمم، به عنوان یکی از درسهای مقدماتی دوره MBA آنلاین متمم، تصویب شد. انتظار میرود کسانی که این درس را می‌گذرانند بتوانند مهارت تصمیم گیری خود را بهبود بخشند.

مهارت تصمیم گیری در حوزه‌های مختلفی قابل تعریف است:

قبل از هر چیز باید ترس از تصمیم گیری کاهش یافته و از بین برود. در قدم بعدی، خطاهایی که ما انسانها معمولاً در تصمیم گیری داریم، شناخته شده و مورد بحث قرار گیرد و در قدم پایانی، مدل‌ها و ابزارهایی که می‌توانند به تصمیم گیری بهتر کمک کنند، مورد بررسی قرار بگیرند.

برخی از عناوین مطرح شده در درس تصمیم گیری متمم به شرح زیر است:

مرور درس تصمیم گیری در دوره های MBA دانشگاهی

فوبیای تصمیم گیری یا ترس از تصمیم گیری

مغز خطاساز انسان در تصمیم گیری

هنر حل مسئله در تصمیم گیری

تفکر همگرا و تفکر واگرا در تصمیم گیری

سمینار تصمیمگیری در مذاکره در دانشگاه شریف

سمینار تصمیمگیری در مذاکره در کانون فارغ التحصیلان مکانیک دانشگاه شریف در صبح روز پنجشنبه ۳۰ آبان با سخنرانی محمدرضا شعبانعلی با حضور جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده مکانیک این دانشگاه برگزار شد.

سمینار تصمیمگیری در  مذاکره

سمینار تصمیمگیری در مذاکره