mrshabanali

دو رویداد اخیر

طی هفته ای که گذشت با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان قم، سمینار کوتاهی در شهر قم داشتم و همچنین امروز کارگاهی در حوزه «مذاکره گذشته نگر» را در کنفرانس مدیریت اجرا کردم.

متأسفانه هنوز از هیچیک از دو سمینار تصاویری دریافت نکرده ام تا در سایت قرار دهم. ضمناً قرار شده با هر دو مرکز آموزش بازرگانی استان قم و نیز شرکت آریانا برگزار کننده کنفرانس مدیریت، همکاریهای گسترده تری داشته باشیم که اخبار آن را در اسرع وقت به اطلاع شما خواهم رسانید.