mrshabanali

محمدرضا شعبانعلی در جمع مدیران همراه اول

پنجشنبه،۱۸ مهر ماه، ، سمینار “توسعه مهارتهای فردی” ویژه شرکت همراه اول  با سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در سالن همایشهای هتل المپیک با حضور ۱۴۰ نفر  از  مدیران ارشد و میانی این شرکت برگزار گردید.

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در همایش "توسعه مهارتهای فردی"

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در همایش "توسعه مهارتهای فردی"

 

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در همایش "توسعه مهارتهای فردی" شرکت همراه اول

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در همایش “توسعه مهارتهای فردی” شرکت همراه اول