mrshabanali

آموزش مدیریت پروژه های کوچک در متمم

درس آموزش مدیریت پروژه های کوچک برای کاربران ویژه متمم آغاز شد.

برخی از موضوعات مطرح شده در درس مدیریت پروژه های کوچک به شرح زیر است:

با مراجعه به نقشه راه درس مدیریت پروژه می‌توانید جزئیات بیشتر در مورد این درس را مشاهده نمایید.