mrshabanali

سخنرانی در کنفرانس فردای شکست

محمدرضا شعبانعلی در کنفرانس فردای شکست که در تاریخ ۱۵ اسفند ماه برگزار خواهد شد،حضور خواهد داشت.

در این کنفرانس ، کارآفرینان و افرادی‌ که در کار حرفه‌ای خود توانسته‌اند از پس موانع متعدد بگذرند و در جایگاهی مطلوب قرار گیرند، در خصوص روش اختصاصی‌شان برای مواجهه با بحران‌ها و از بین بردن محدودیت‌ها صحبت خواهند کرد.

 

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در کنفرانس فردای شکست

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در کنفرانس فردای شکست