mrshabanali

آزمون MBTI و آموزش MBTI

 این روزها همه از MBTI میگویند. از آموزش MBTI و از آزمون MBTI و از استخدام بر اساس MBTI و ده ها پرسشنامه MBTI را برای دانلود و بررسی و شخصیت شناسی می‌توانید در هر جای فضای حقیقی و مجازی ببینید.

با توجه به اینکه ده‌ها مدل مختلف شخصیت شناسی وجود دارد و علاقمند به این حوزه، عموماً در تحلیل نقاط قوت و ضعف هر مدل و نحوه به کارگیری آنها، سردرگم می‌شوند، تصمیم گرفتیم در متمم زندگی، درسی به نام شخصیت شناسی راه اندازی کنیم و به انواع مدل‌ها از جمله MBTI بپردازیم:

سلسله درسهای شخصیت شناسی در متمم

سلسله بحث‌های خودشناسی و دیگرشناسی در متمم