mrshabanali

افزایش هزینه همایش انتخاب

با توجه به تعداد محدود جاهای باقیمانده و به منظور قدردانی از کسانی که به درخواست ما توجه کردند و ثبت نام را زودتر انجام دادند، هزینه همایش انتخاب از ظهر روز پنج شنبه ۱۳ مهر از ۱۵۰۰۰ تومان به ازاء هر نفر به ۲۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. تا پایان ساعت ۱۲ روز پنجشنبه، هزینه ثبت نام همایش همان ۱۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات نحوه پرداخت همایش، کلمه Choice را به ۰۹۱۹۴۲۱۲۳۳۴ اس ام اس بزنید.