mrshabanali

بازگشت از کاشان و شرکت در جمع دانشجویان اهوازی

سخنرانی من در شهرداری کاشان برگزار شد. شهر کاشان شهری است که با وجود اینکه تا کنون فقط دو بار در آن اقامت کرده ام، بسیار دوستش دارم. دست خشک و بی روح مدرنیزم، به رغم تمام تلاشهایی که در گوشه و کنار شهر دیده میشود، همچنان نتوانسته روح گرم سنت و تمدن کهن را در آن مغلوب کند.

در کنار حضور در شهرداری کاشان، دیدار کوچک و دوستانه دیگری نیز روی داد که اهمیت و ارزشش از دیدار اول کمتر نبود. حلقه کوچک دوستانی که از طریق سایت و فضای آنلاین با آنها رابطه دارم و فرصتی که فارغ از فضای رسمی سمینار و همایش، گوشه ای بایستیم و با هم گپ بزنیم. توضیحات بیشتر و غیررسمی تر را در روزنوشته ها بخوانید…

پی نوشت: شنبه عصر در یک نشست صمیمی و دوستانه در شهر اهواز، در کنار دانشجویان خواهم بود…