mrshabanali

برای فراموش کردن…

با توجه به اینکه دوستان زیادی اخیراً به این سایت مراجعه میکنند و احتمالاً با سایر سایتهای مربوط به من آشنا نیستند (چون این سایت محتوای علمی ندارد و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ایجاد شده) پیشنهاد میکنم برای استفاده از مطالب “غیر تجاری!” از سمت راست به پیوندها سر بزنید. خصوصاً «برای فراموش کردن» و «روزنوشته ها».