mrshabanali

جمعه این هفته: سمینار خیریه

اگر میخواهید جمعه خود را صرف یک کار خیر کنید، پیشنهاد میکنم در سمینار آموزشی توقف اضطراری که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود شرکت کنید. هزینه شرکت در این سمینار ۲۰ هزار تومان است و تمامی درآمد آن متعلق به بنیاد کودک بوده و ثبت نام در آن از طریق لینک زیر در سایت بنیاد کودک امکان پذیر است.

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر…

این دوره به طور خاص، در مورد تدوین استراتژی فردی برای زندگی بوده و مباحثی نظیر تحلیل سلسله مراتب ارزشها، روانشناسی مثبت نگر، مدل محیط / منبع / مرجع، تحلیل مدل انگیزش رایس، معماری زندگی و برنامه ریزی برای توسعه توانمندیها، از جمله سرفصل های آن است.