mrshabanali

حضور در سمینار مذاکره حرفه ای در جزیره کیش

محمدرضا شعبانعلی در  سمینار مذاکره حرفه ای تجاری و مهارتهای کسب و کار که  در تاریخ ۹ تا ۱۲ اردیبهشت ماه  در جزیره کیش سوار بر کشتی کروز دنا برگزار خواهد شد،حضور خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات در مورد این سمینار ،به آدرس اینترنتی www.imbcgroupe.ir مراجعه بفرمایید

سمینار مذاکره حرفه ای در جزیره کیش

سمینار مذاکره حرفه ای در جزیره کیش