mrshabanali

سومین دوره سفر از جهنم برگزار شد…

سومین دوره سفر از جهنم برگزار شد. با حضور کسانی که غریبه وار آمدند و مانند اعضای یک خانواده بزرگ، دوست و نزدیک بازگشتند. خاطره های سفر به جهنم منحصر به فرد است. هیچگاه تکرار نمیشود. هیچگاه. هر یک رنگ و بوی خاص خود را دارد. امیدوارم صدها بار این دوره را برگزار کنم. تصویرهای زیر متعلق به محل برگزاری دوره است.