mrshabanali

فایلهای صوتی…

بالاخره با افزایش ظرفیت ترافیک سایت، میتوانم قولی را که مدتهاست مطرح کرده ام، انجام دهم و هر چند روز یک بار، یک فایل صوتی در خصوص ارتباطات و مذاکره بر روی این سایت قرار دهم.

فایلها به طور خاص برای مخاطبانی که به هر دلیل، امکان یا توانایی شرکت در کلاسهای من را ندارند در نظر گرفته شده اند و به همین دلیل محتوای آنها ممکن است برای کسانی که در کلاسهای من شرکت کرده اند، تکراری باشد.

امیدوارم با این کار بتوانم، قدمی هر چند کوچک در راستای گسترش فرهنگ ارتباطات و مذاکره و سهولت دسترسی عموم به این حوزه از دانش، بردارم.

پس باز هم به این سایت سر بزنید…