mrshabanali

همایش توقف اضطراری برگزار شد

همایش توقف اضطراری جمعه هفته گذشته با حضور بیش از ۴۰۰ نفر در تالار الغدیر دانشگاه تهران برگزار شد. قبل از هر چیز، وظیفه خود میدانم از همه دوستانی که با حضور خود، از بنیاد کودک حمایت کردند، تشکر کنم.

همینطور باید از موسسه آموزشی آتیه تشکر کنم که بدون هر گونه چشم داشتی، بخش مهمی از وظیفه اطلاع رسانی این همایش را به عهده گرفت.

علیرضا نخجوانی و شاهین فاطمی نیز، وقت زیادی را صرف کردند تا بتوانیم این همایش را به شکل بهتری اجرا کنیم.