mrshabanali

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در گرگان

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تاریخ۲۷ و۲۸ آذر ماه در شهرگرگان به همت  موسسه آموزش عالی قابوسیه برگزار شد.

محمدرضا شعبانعلی در این کارگاه دو روزه ، مطالبی در خصوص تکنیک ها و ترفندهای مذاکره  و مدل ذهنی یک مذاکره کننده موفق ارائه داد.

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در شهر گرگان

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در شهر گرگان

 

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در شهر گرگان

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در شهر گرگان