mrshabanali

کمک به مردم تبریز

متأسفانه اخباری که هر روز دریافت میکنم، مشخص میکند که عمق فاجعه زلزله در آذربایجان شدیدتر از آنی است که می شنویم و برآورد میکنیم.

به همراه دوست و همکار عزیزم دکتر علیرضا شیری، مکانیزمی پیش بینی شده که بتوانیم کمکهای مردم را از طریق اعضای مطمئن به دست زلزله زدگان برسانیم.

از همه دوستانی که به هر شکل میتوانند کمکی در این خصوص بنمایند تقاضا میکنم با دفتر خانه توانگری به شماره ۸۸۸۴۷۵۹۳ تماس بگیرند. عمق فاجعه بیشتر از آنی است که می پنداریم…