mrshabanali

گاهنامه مرکز توسعه مهارتهای فردی

نسخه مربوط به بهار گاهنامه توسعه مهارتهای فردی، منتشر شد. این نسخه را میتوانید از این لینک دانلود کنید. در صورتی که تمایل دارید نسخه های بعدی بولتن، برای شما ارسال شود میتوانید اطلاعات تماس خود را در این آدرس ثبت کنید.