mrshabanali

رادیو مذاکره: مذاکره رقابتی

در این قسمت از رادیو مذاکره مطالبی در مورد مذاکره رقابتی بر اساس فصل چهارم کتاب فنون مذاکره نوشته محمدرضا شعبانعلی، مورد بحث و اشاره قرار گرفته است. یکی از مراحل مهم در مذاکره شروع مذاکره است و  شروع یک مذاکره هنر مهمی است.در ادامه مستقل از استراتژی انتخاب شده برای مذاکره٬ هریک از طرفین باید قبل از شروع مذاکره در مورد نقطه ترک مذاکره تصمیم گیری نمایند. در واقع در اکثر مذاکره ها یک نقطه هدف داریم و یک نقطه ترک مذاکره. نکته ای که حتما باید به آن توجه شود میزان اطللاعاتی است که در طول مذاکره بیان میشود وباید به آن بسیار حساس بود.

برای شناخت بیشتر فضای رقابتی این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…