mrshabanali

مجموعه‌ی صوتی برندسازی شخصی یک دوره‌ی آموزشی است که در پنج ساعت، مفاهیم کلی برندسازی شخصی را از تعریف و تاریخچه، تا اصول و مبانی و تکنیک‌ها و دام‌ها و خطاهای این حوزه مرور می‌کند.
فهرست موضوعات و بخش کوتاهی از دوره را می‌توانید در صفحه‌ی خرید محصول ببینید و بشنوید:

خرید دوره آموزشی برندسازی شخصی

فایل صوتی ۶۰ نکته در مذاکره مجموعه ای از نکات کاربردی در مذاکره است که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند.
فهرست نکته‌ها را و بخشی از فایل را می‌توانید در صفحه‌ی خرید محصول ببینید و بشنوید:

خرید محصول آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره