mrshabanali

RSS متمم

فایل صوتی ۶۰ نکته در مذاکره، مجموعه ای از نکات کاربردی در مذاکره است که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند.
فهرست نکته‌ها را و بخشی از فایل را می‌توانید در صفحه‌ی خرید محصول ببینید و بشنوید:

خرید محصول آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره