mrshabanali

استراتژی مذاکره رقابتی

با توجه به اهمیت مذاکره رقابتی به عنوان یکی از انواع مذاکره، یک فایل‌های رادیو مذاکره را به مذاکره رقابتی و استراتژی مذاکره رقابتی اختصاص داده‌ایم.

با مراجعه به صفحه‌ی رادیو مذاکره می‌توانید فایل آموزشی پانزدهم را در این زمینه دانلود کرده و گوش دهید.

این قسمت از رادیو مذاکره بر اساس فصل چهارم کتاب فنون مذاکره نوشته‌ی محمدرضا شعبانعلی تهیه و تنظیم شده است.

انتخاب نقطه شروع مذاکره، تعیین نقطه هدف و نقطه ترک مذاکره و نیز میزان اطلاعاتی که در طول مذاکره مطرح می‌کنیم، از جمله نکاتی است که باید در مذاکره رقابتی مورد توجه قرار بگیرد.

ضمناً در صورتی که موضوع استراتژی رقابتی در مذاکره برایتان اهمیت دارد، احتمالاً درس‌های زیر هم از زیرمجموعه‌ی آموزش مذاکره در متمم برایتان مفید خواهد بود: